Slankemotivasjon (del 3)

you_are_what_you_eat_large

Motivasjon er et begrep som ikke er så lett å gi en entydig beskrivelse av. Det er blant annet fordi det betyr så forskjellig alt etter hvem du spør. Vi lar oss rett og slett motivere av totalt forskjellige faktorer. En annen ting er at det endrer seg hele tiden. Det som virker motiverende i en periode, frembringer bare et skuldertrekk en annen.

 

Hvis vi snakker generelt om motivasjon, finnes det noe vi kan gjøre for å bli mer motivert? Få tilbake tapt motivasjon? Eller føle at motiverende elementer blir sterkere?

For meg er den ultimate motivasjonen at jeg går ned i vekt. Det gjør jeg ikke hele tiden, derfor må jeg finne flere ting/momenter som kan hjelpe på holde motivasjonen for slanking oppe.

Jeg leste i en bok (ikke en slankebok) om presentasjonsteknikker og det å holde på et publikum. Der snakket de om “Slik at” teorien, jeg har forsøkt å oversette den til slankefeltet.

Spør deg selv hvorfor du vil gå ned i vekt, når du har gjort det sier du “Slik at” og gir en forklaring. Etter forklaringen sier du “Slik at” og dette fortsetter du med så lenge du kan. Jeg skal forsøke å gi noen eksempler:

Jeg ønsker å gå ned i vekt SLIK AT
Jeg kan trene mer effektivt SLIK AT
Jeg kan bli i bedre form SLIK AT
Jeg blir sunnere SLIK AT
Jeg lever lengre osv. osv.

Dette er en øvelse som du kan gjøre mange ganger, hver gang det stopper opp begynner du på nytt og putter inn andre argumenter.  Teorien er at jo mer du gjør denne øvelsen jo mer motivert vil du bli. Tror jeg på dette? Jeg mener det kan ha noe for seg. Det er viktig å bli bevisst på hvorfor en gjør det en gjør. Det er viktig å minne seg selv på grunnene fra tid til annen.

Så ja, jeg tror det virker. Visualisering og mentaltrening er viktig i denne prosessen, og så er det jo gøy å se for seg en slank og sunn fremtid 🙂